Číslo na vítr na Pálavě

Videa z kurzů F4

F4 doporučuje

Návštevnost

 Přihláška

Přihlášky na kurzy windsurfingu a kiteboardingu
Zde si zvolte kurz, do kterého se chcete přihlásit.
Pro každou osobu, která se chce zúčastnit kurzu, vyplňte novou přihlášku.
U přihlášek podaných méně než 14 dní před zahájením kurzu je nutné ověřit naplněnost termínu (telefonicky, e-mailem). Kapacita je omezena.

F4 doporučuje